Dagbok

Fra menyen i dagboka har du tilgang til alle funksjonene i regnskapet, som import, kontoplan, fordringer og årsregnskap. Alle endringer du gjør andre steder, gjenspeiles i dagboka.

Endringer du gjør i regnskapet lagres først når du går tilbake til dagboka. Hvis du har gjort noe rart som du angrer på kan du bare la være å lagre før du går tilbake til dagboka (trykk avbryt i stedet).

 

Når programmet starter lastes den siste dagboka du jobbet med. I demoen vises dette skjermbildet når vi starter programmet:

ImportHeleÅretImportert

Dagboka viser bare kontoer som det er postert noe på. Kontoer i kontoplanen som ikke er tilknyttet posteringer vises ikke i dagboka.

Husk at du når som helst kan trykke F1 for å få hjelp om det skjermbildet du har oppe.

 

Radene er sortert slik at det som ble postert sist ligger øverst. Den aller øverste raden viser summen av alle rader og beveger seg ikke når du scroller. Hvis du holder muspekeren over cellen som viser summen til en leietaker vises en forklarende tekst:

DagbokTooltip
Hvis Per skylder penger står det “Per skylder kr 3000”.

Du kan markere flere celler for å vise summen av dem på statuslinja:

De fleste tabellene i regnskapet viser summering.
DagbokSum2
Sum: 9000

Høyreklikk hvor som helst i tabellen for å skrive den ut, forhåndsvise utskrift på skjerm eller eksportere den til Excel:

Excel åpner automatisk filene du eksporterer om du ikke endrer program-innstillingene
DagbokContextMenu
Alle tabeller i regnskapet har disse funksjonene.

Fra filmenyen er det mulig å slette dagboka. Hele regnskapsåret slettes i så fall permanent.

Bruk filmenyen til å navigere mellom ulike regnskap og dagbøker:

DagbokÅpne
Vi har brukt programmet siden 2010!
Merk at vi omtaler transaksjonene i et regnskapsår som dagbok og at vi med regnskap mener en serie med regnskapsår