Fordringer

Åpne Fordringer ved å klikke Regnskap -> Fordringer i dagboka. Hvis du følger demoen så ligger det ingen fordringer i regnskapet enda:

FordringerTom

I et regnskap for boligutleie går de fleste kontobevegelsene inn eller ut av bankkonto.  Med fordring mener vi i denne sammenhengen kontobevegelse som ikke involverer bankkontoen.

 

La oss si at Espen har malt kjøkkenet. Han har utført gjort jobben gratis, men vil ha tilbake pengene som han har betalt for maling. Han har gitt oss kvittering for malinga som viser at han har lagt ut kr 1000. I stedet for å utbetale kr 1000 til ham slår vi av kr 1000 på neste husleie og legger kvitteringa i regnskapet. Utgiften føres som fordring:

FordringerMaling

Malerjobben inngår i en større vedlikeholdsjobb som ble utført på kjøkkenet denne vinteren, så vi fører utgiften på Kjøkkenarbeid og bruker Espens Askeladd som motkonto siden han har lagt ut for oss. Fordringen legges nå i listen:

Fordringer2

Nå lagrer vi fordringene og går tilbake til dagboka der vi kan kontrollere at fordringen er ført korrekt:

DagbokMaling
Vi ser at beløpet som er ført kontoen til Espen har motsatt fortegn av husleia som ble ført samme dag (tre rader nedenfor).

Hvis du oppdager at du har ført en fordring feil kan du gå tilbake og rette den eller slette den.