Viderefakturering av strøm

Dersom leietaker har eget abonnement for strøm kan du hoppe over dette kapittelet.

 

Dersom husleien inkluderer strøm kan du også hoppe over dette kapittelet. Utgifter til strøm føres da som ordinær driftsutgift.

 

Dersom strømabonnementet på boligen er registrert på deg og du legger ut for strøm som du viderefakturerer leietaker vil denne funksjonen gjøre jobben din lettere. I dette tilfellet håndteres strøm som en egenkapitalkonto.

Med mange samtidige leietakere og hyppige utskiftinger blir det fort en del matematikk involvert i å viderefakturere strøm. Noen leietakere har kanskje bodd der halve fakturaperioden, andre har bodd hele, andre igjen har kanskje bodd noen dager på starten eller slutten av fakturaperioden.

For å viderefakturere strøm åpner du først Fordringer ved å klikke Regnskap -> Fordringer i dagboka. Hvis du har fulgt demoen så ser du dette skjermbildet:

Fordringer2
Vi la til denne fordringen i forrige kapittel.

Hvis du trykker Fakturer strøm får du opp et skjermbilde som ligner på dette:

Programmet fyller ut alle feltene så nær som Beløp automatisk basert på hvilke betalingsterminer for strøm vi har angitt i innstillingene for regnskapet. Siden vi faktisk ikke har mottatt en strømregning å viderefakturere i denne demoen så tipper programmet ganske dårlig, det fungerer bedre i et virkelig scenario.
StrømNyStrømregning2
Programmet forsøker å fylle ut skjemaet riktig.

I et virkelig scenario må du kontrollere at programmet har fylt ut feltene riktig. Her angir vi beløpet, la os si kr 3000 for å gjøre det enkelt. Før du lukker skjermbildet kan du klikke Lag tekst for utsending. Du får opp et bilde som ligner dette:

StrømTekst
Vi klarer å dele på 3 vel!

Vi hadde ikke bruk for funksjonen i denne demonstrasjonen, men det framgår iallfall tydelig hvordan fordelingen av strøm fungerer. Vi ser at det til sammen er 276 bodager i perioden 01.10.2015 – 31.12.2015 og at de tre leietakerene har bodd der hele perioden. Funksjonen Lag tekst for utsending har noe for seg først når du har flere leieboere som overlapper i fakturaperioden. Hvis du klikker Kopier så kopieres teksten til utklipstavlen slik at du kan lime inn teksten i en e-post.

Når vi lukker dette vinduet og klikker Ok ser vi at programmet har lagt inn de tre fordringene:

FordringerStrøm
Strømregningen er fordelt på leietakerene som bodde der i fakturaperioden.

Programmet bruker dagens dato som forfallsdato. Hvis du vil bruke en annen dato kan du endre forfallsdato på hver enkelt fordring.

I resten av demoen antar vi at leietaker har eget abonnement på strøm, så bare avbryt her i stedet for å lagre.