Banker og filformater

Algoritmen som leser kontoutskriften er generisk. Den forsøker å håndtere alle filformater fra alle banker.

Vi har testet import fra de fleste store bankene, men hver enkelt bank tilbyr gjerne mange ulike filformater og vi har ikke testet alle.

Hvis du finner et format som ikke gjenkjennes av importen kan du sende oss en e-post. Send oss kolonneoverskiftene (headeren) og noen linjer med transaksjoner.

Du kan gjerne anonymisere transaksjonene, for eksempel ved å erstatte alle tall i kontonummeret med 0. Deretter ruller vi ganske kjapt ut en ny versjon som gjenkjenner formatet.

Import av ukjent format i dagboken
Dagboka viser en melding hvis du limer inn en kontoutskrift på et ukjent format

Aller helst ville vi ha lest kontoutskriften direkte fra banken, men det er ingen norske banker som tillater det.

Import av ukjent format i importen
Importvinduet viser en melding hvis formatet er ukjent