Eksempel på kontoutskrift

Vi har laget to eksempler på kontoutskrifter som du kan bruke hvis du vil lage et eksempel-regnskap for å teste programmet. Den første utskriften inneholder posteringer for første halvår 2015 og den andre utskriften inneholder posteringer for hele 2015. Du finner dem her:

I denne guiden antar vi at vi er litt late og at vi tar regnskapet to ganger i året, første gang 1. juli og deretter 1. januar.

Filene importeres i regnskapet ved å kopiere dem herfra (med hurtigtastene Control-A for å markere teksten og Control-C for å kopiere det som er markert) og lime dem inn i dagboka (Control-V). Du kan også laste ned filene og åpne dem i regnskapet.