Last ned kontoutskrift

Her viser vi hvordan du laster ned kontoutskriften fra din nettbank. Framgangsmåten varierer avhengig av hvilken bank og nettleser du bruker, men hovedtrekkene er de samme.

Vi anbefaler at du laster ned kontoutskrift for hele året hver gang du importerer kontoutskriften. Programmet vil selv filtrere bort transaksjonene som du har importert tidligere. På denne måten unngår du å glemme en måned.

Merk at vi ikke støtter import av pdf, men at du må søke fram transaksjonene på kontoen som vist nedenfor. Årsaken er at pdf-dokumentene ikke inneholder tilstrekkelig informasjon. Ved å søke fram transaksjonene i transaksjonsregisteret får vi derimot full informasjonsbredde. Det viktigste er at vi får med informasjon som identifiserer bankens motkonto (f.eks leietakererens kontonummer).

I dette eksempelet laster vi ned kontoutskriften fra en bankkonto i Sparebanken Sogn og Fjordane med nettleseren Chrome.

Først søker vi fram transaksjonene i transaksjonsregisteret. Merk at vi har valgt fanen som heter Transaksjonar og ikke den som heter Kontoutskrift. Velg riktig konto i nedtrekslista, velg [Alle] inn- og utbetalinger, fra 01.01.2015 til 31.12.2015 og klikk Søk:

NettbankSøkTransaksjonar2
I dette eksempelet har vi husleiekontoen i Sparebanken Sogn og Fjordane. Skjermbildet ser annerledes ut når du bruker en annen nettbank.

Transaksjonene vises nå i nettleseren og vi klikker Kopier til regneark. Hvis du ikke har Excel eller annet regneark installert på din maskin kan du klikke Kopier til tekstfil i stedet. Når fila er lastet ned i vårt eksempel spretter det opp en liten ferdig-nedlastet-boks nederst i Chrome som vi dobbeltklikker:

LastNedTransaksjoner
I dette eksempelet bruker vi Chrome.

Når Excel åpnes klikker du Control-A for å markere alle data og deretter Control-C for å kopiere alt som er markert:

LastNedOgKopierFraExcel
I dette eksempelet åpnet vi kontoutskriften med Excel. Skjermbildet ser annerledes ut når du åpner en tekstfil eller bruker et annet regneark. Det spiller ingen rolle hvilke programmer eller formater du bruker så lenge du får kopiert innholdet i fila.

Nå kan du avslutte Excel igjen (eller teksteditoren hvis du lasted ned en tekstfil). Deretter klistrer du kontoutskriften inn i dagboka ved å trykke Control-V.

Merk at vi bare har vist én framgangsmåte her (den som medfører færrest museklikk), men du kan importere fila på mange andre måter, f.eks åpne fila ved å klikke på Åpne fil i importvinduet:

Hvis du ikke liker hurtigtaster kan du åpne fila direkte fra importvinduet.
Hvis du ikke liker hurtigtaster kan du åpne fila direkte fra importvinduet.