Inngående balanse

Den inngående balansen behøver vi normalt ikke å endre. Unntaket er når vi tidligere har brukt et annet regnskapssystem og vil oveføre balansen.

 

Åpne Inngående balanse ved å klikke Regnskap -> Inngående balanse i dagboka. I demoen er 2015 det første regnskapsåret og inngående balanse er tom:

InngådeneBalanseTom2

Skjermbildet viser balansekontoer der den inngående balansen er ulik 0.

 

La oss anta at vi tidligere har ført regnskapet i Excel og at det stod kr 30.000 på husleiekontoen ved inngangen av 2015 da vi gikk over til å bruke dette programmet. I dette tilfellet må vi endre den inngående balansen for å synkronisere regnskapskontoen Bank med husleiekontoen i banken.

Vi legger inn banksaldoen pr 01.01.2015 ved å klikke Ny balanse:

InngåendeBalanseBank

Tabellen viser nå den inngående balansen for Bank:

InngåendeBalanseMedBank

Hvis du har lagt inn feil kan du endre balansen ved å klikke Vis, eller slette den inngående balansen.

Om du har ført regnskapet i et annet system tidligere og har leietakere som ikke var ajour ved inngangen av året legger du inn balansen deres på samme måte.

 

Vi lagrer og kommer tilbake til dagboka der vi kan kontrollere at den første transaksjonen viser riktig inngående balanse for Bank:

InngåendeBalanseDagbok

Når vi ved utgangen av året avslutter regnskapsåret opprettes samtidig utgående balanse. Den utgående balansen for dette regnskapsåret overføres deretter som inngående balanse til neste regnskapsår. Men dette går automatisk.