Innledning

Bruk menyen på høyre side for å navigere i brukerveiledningen.
I denne brukerveiledningen tar vi i bruk et eksempel som demonstrerer de fleste funksjonene i programmet. Du får ikke bruk for alle funksjonene og trenger ikke lese veiledningen fra start til slutt, men du vil finne referanser til demoen på mange av sidene. Vi bruker dette scenarioet:

La oss si at vi eier en bolig i Eventyrvegen 1 som vi leier ut til de tre studentene Per, Pål og Espen Askeladd. De tre har hver sin kontrakt, hver av dem betaler kr 3000 i husleie til husleiekontoen som vi har opprettet i nettbanken. Alle tre flyttet inn første januar 2015. Vi har dermed driftsinntekter på kr 9000 pr måned.

Askeladder
Fra venstre: Per, Pål og Espen Askeladd

Driftsutgiftene består av utgifter til ADSL, fellesutgifter til sameiet, kommunale utgifter og utgifter i forbindelse med reparasjoner på kjøkkenet. Espen ser seg nødt til å male kjøkkenet etter at reparasjonene er utført for å demonstrere hvordan vi legger inn fordringer.

Du kan åpne brukerveiledningen fra programmet ved å trykke F1. Veiledningen er kontekstavhengig og viser informasjon om det skjermbildet du har oppe.
Vi har laget to kontoutskrifter som du kan importere for å se hvordan importen virker. Den første kontoutskriften inneholder posteringer for første halvår og den andre inneholder posteringer for hele året.

Vi antar at vi førte regnskapet i Excel før 2015 og demonstrerer hvordan vi endrer den inngående balansen slik at saldo på bankkontoen stemmer over ens med regnskapet.

Her demonstrerer vi de fleste funksjonene.  Normalt vil du sannsynligvis bare importere kontoutskriften fra nettbanken. Men aller først må vi opprette et nytt regnskap.