Kontoplan

Åpne kontoplanen ved å klikke Regnskap -> Kontoplan i dagboka. Kontoplanen inneholder alle kontoene i regnskapet. Leietakerene vises når du åpner vinduet, men du kan velge andre kategorier i listen til venstre.

Kontoplan
Slik ser leietakerregisteret ut etter at vi har importert eksempelfilene i demoen

Nye kontoer opprettes vanligvis under import av kontoutskriften, men du kan også opprette nye kontoer her ved å klikke på menyen:

Leietaker er en regnskapsmessig eiendel (én leietaker tilsvarer én kontrakt). Vi skiller likevel mellom leietaker og andre eiendeler fordi de har ulik informasjonsbredde.

KontoplanNyKontoMeny

Fordelen med å opprette kontoene under importen er at alle feltene fylles ut automatisk. I kontoplanen må vi derimot taste inn alt manuelt. Legg merke til at skjermbildet for å legge til ny leietaker er litt ulikt skjermbildet for å endre leietaker:

KontoplanNyVsEndreLeietaker
Ny leietaker til venstre. Endre leietaker til høyre.

Skjermbildet for å endre leietaker inneholder utflyttingsdato og en tabell med husleier. Når du endrer husleien er det viktig at du ikke endrer prisen som ligger der, men at du legger inn ny pris og angir når ny pris trår i kraft. Tilsvarende er det viktig at du ikke sletter leietakeren når han flytter ut, men at du registrerer utflyttingsdato.

Listen med bankkontonummer er sentral, det er den som styrer hvordan kontoutskriften posteres i regnskapet. Banktransaksjoner tilknyttet Pål sine kontonummer tilknyttes ham i regnskapet.

Merk at ikke alle norske banker leverer motkonto i kontoutskriften. Hvis kontoutskriften ikke inneholder motkonto (bankkontonummeret til Pål i dette tilfellet) lager programmet stikkord som det legger i denne lista i stedet for kontonummer. Vi kommer tilbake med en beskrivelse av hvordan det fungerer.

 

Hvis du vil slette en konto markerer du først hvilken rad du vil slette ved å klikke på radvelgeren:

Markering av rad gjøres på denne måten i alle tabeller.
KontoplanMarkerRad
Se den røde sirkelen

Den markerte raden farges blått. Deretter klikker du Slett konto i menyen. Valget er tilgjengelig bare når minst én rad er markert.

Hvis du fjerner kontonummer som er i bruk eller sletter en konto som inneholder aktive kontonummer (slik som Per Askeladd i dette tilfellet) må kontonummerene tilknyttes på nytt. I demoen får du opp dette skjermbildet hvis du sletter Per og forsøker å lagre:

KontoplanTilknyttKontonummer
Programmet vet ikke lenger hvor det skal gjøre av innbetalingene fra Per

Framgangsmåten for å tilknytte kontonummer er den samme som under import.  Tilsvarende må eventuelle fordringer tilknyttet et slettet kontonummer også tilknyttes på nytt. Du får opp et skjermbilde som ligner på dette i så fall.