Opprett regnskap

Når vi starter programmet første gang er dagboken tom:

Merk at du må ha gyldig lisens for å opprette mer en ett regnskap.

FørsteOppstart

Velg Fil -> Opprett nytt regnskap:
MenyOpprettNyttRegnskap

Tast inn navnet på regnskapet og velg første regnskapsår:

Hvis du følger demoen der vi importerer to eksempel på kontoutskrifter må du taste inn 2015 her. Programmet bruker ellers inneværende år.

Nytt regnskapsnavn

Regnskapet er nå opprettet:
Første regnskap er opprettet

Menyene Regnskap og Rapport er nå tilgjengelige. Vi er klare for å importere kontoutskriften.