Avslutt regnskapsår

Åpne årsregnskapet ved å klikke Rapport -> Årsregnskap i dagboka. Menyen på toppen har et valg for å avslutte regnskapsåret:

Det er ikke mulig å avslutte regnskapsåret i gratisversjonen. Du må ha en gyldig lisens for å avslutte regnskapsåret.
AvsluttRegnskapsårMeny
Hengelåsen skal indikere at dette regnskapsåret låses når det avsluttes

Ved å avslutte regnskapsåret frasier vi oss retten til å gjøre flere endringer i det. Vi kan gå tilbake å kikke på dette regnskapsåret i etterkant, men det er låst og vi kan ikke gjøre endringer i det.

Merk at hvis du avslutter regnskapsåret ved en feil så kan du slette det nye regnskapsåret. Det forrige regnskapsåret åpnes for endringer igjen når det nye er slettet.

 

Dette skjer når vi avslutter regnskapsåret:

Når du velger Avslutt regnskapsåret får du spørsmål om du ønsker å fortsette:

AvsluttRegnskapsårAdvarsel
Det lønner seg å lese disse boksene som spretter opp. Vi lager så få som mulig av dem!

Om du følger demoen og avslutter regnskapsåret vil du se at dagoka for 2016 åpnes automatisk:

Skjermbildet viser hvordan 2016 ser ut når vi har valgt Generer husleie til og med siste bokførte måned i innstillingene for regnskapet. Hvis du har valgt Generer husleie til og med inneværende måned så kan du se flere husleier, litt avhengig av hvor du befinner deg i tid.
AvsluttRegnskapsårAvsluttet
Dagboka for 2016 inneholder foreløpig bare den inngående balansen

Vi kan gå tilbake til 2015 via Fil -> Åpne dagbok -> Eventyrvegen -> 2015:

AvsluttRegnskapsårTilbakeTil2015
Programmet opprettet regnskapsåret 2016 for oss automatisk da vi avsluttet 2015. Legg merke til at 2016 ligger under 2015 i regnskapet for Eventyrvegen.

Alle transaksjonene i 2015 har nå tildelt bilagsnummer:

AvsluttRegnskapsår2015MedBilagsnummer
Kolonnen markert med gul farge til venstre inneholder bilagsnummer