Utfylling av RF-1189

Hvis du skatter av leieinntektene leverer du RF-1189 sammen med skattemeldingen (selvangivelsen).

Klikk Rapport -> Årsregnskap i dagboka for å åpne oppstillingen av årsregnskapet.
RF-1189
RF-1189 legges ved skattemeldingen

Etter å ha avsluttet regnskapsåret bruker du oppstillingen av årsregnskapet for  å fylle ut RF-1189 som vist nedenfor.

Utfylling av RF-1189
Kolonnen som viser hvor postene skal føres i RF-1189 er ikke med i gratisversjonen, men det er ganske lett å se hva som skal hvor.

Det er bare driftsinnteker og driftskostnader som skal føres i RF-1189. Renteinntekt skal ikke føres i RF-1189.

RF-1189 må foreløpig fylles ut manuelt, men vi planlegger en versjon som fyller ut skjemaet automatisk via altinn.no.
Om du følger demoen føres RF-1189 på denne måten:
Leieinntektene på kr 108.000 føres i post 1.1. I demoen fikk Espen kr 1000 i avslag på husleia for utgifter han la ut i forbindelse med vedlikehold. Denne utgiften er ikke trukket fra her, men utgiftsføres i post 2.4.
Kommunale avgifter på kr 9323 føres i post 2.2. vedlikeholdsarbeidet på kjøkkenet (totalt kr 5788) føres i post 2.4. Merk at vi må legge ved kvittering fra de som utførte arbeidet. Øvrige utgifter (ADSL i dette tilfellet) føres i post 2.7.