Regnskapsinnstillinger

Åpne innstillingene for regnskapsåret ved å klikke Regnskap -> Regnskapsinnstillinger i dagboka.

Regnskapsinnstillinger

Generer husleie

Innstillingen bestemmer om husleie posteres ut inneværende måned eller ut siste bokførte måned. Bruk bokføringsmåned hvis du vil at husleien posteres først etter at kontoutskriften er importert.

Om du følger demoen kan du gjerne bruke Til og med siste bokførte måned slik at husleie posteres bare for de månedene som er importert. Det gir et mer korrekt øyeblikksbilde over hvordan regnskapet så ut på et gitt tidspunkt tilbake i tid.

 

Husleien inkluderer strøm

Bestemmer om strøm føres som driftsutgift eller egenkapital. Hvis husleien ikke inkluderer strøm aktiveres funksjonen for å viderefakturere strøm til leietaker.

Betalingsterminer for strøm

Her kan du angi hvilke betalingsterminer du bruker på strømregningen. Denne innstillingen brukes bare hvis husleien ikke inkluderer strøm (ovenfor).