Slett dagbok


Om du er usikker på om du bør slette dagboka så anbefaler vi at du ikke gjør det!

 

Denne funksjonen sletter hele regnskapsåret permanent, inkludert kontoplan, leietakere, fordringer og kontoutskrift.

Klikk Fil -> Slett dagbok i dagboka for å slette den.

SlettDagbokMeny

Om du følger demoen og har avsluttet regnskapsåret 2015 kan du nå slette regnskapsåret 2016 for Eventyrvegen. Ettersom vi ikke har lagt inn data manuelt i dette regnskapsåret enda kan vi gjenopprette det siden ved å avslutte 2015 igjen.

 

Før slettingen gjennomføres må du bekrefte at du virkerlig ønsker å slette:

SlettDagbokBekreftelse2
Det lønner seg å lese disse boksene som spretter opp. Det er ikke mange av dem!

Om du bekrefter at dagboken skal slettes er den borte:

SlettDagbokBorte
Borte!

Merk at regnskapsåret 2016 ikke eksisterer lenger for Eventyrvegen:

SlettDagbokMenyEtterpå
Fins inte!

Om du følger demoen vil du se at regnskapsåret 2015 for Eventyrvegen nå er åpen for redigering igjen.

Den eneste måten å åpne et låst regnskapsår på er å slette det påfølgende regnskapsåret. Det påfølgende regnskapsåret slettes i så fall permanent.

Det er bare det siste regnskapsåret i serien som til enhver tid kan slettes.