RF-1189

Utleieregnskap hjelper deg med utfylling av RF-1189Hvis du leier ut bolig og skatter av leieinntektene leverer du RF-1189 sammen med skattemeldingen (selvangivelsen). Utfylling av RF-1189 er én av mange rutiner som forenkles med Utleieregnskap.

RF-1189
Om du skatter av privat boligutleie leverer du RF-1189 sammen med skattemeldingen.

Utleieregnskap er et regnskapsprogram for privat boligutleie. Programmet automatiserer rutiner ved utleie av bolig. Normalt behøver du bare å laste ned kontoutskriften fra banken. Regnskapsprogrammet utfører deretter regnskapsføringen automatisk.

Illustrerer hvordan utfylling av RF-1189 forenkles med Utleieregnskap

Nedenfor viser vi et eksempel på hvordan du bruker oppstillingen av årsregnskapet til å fylle ut RF-1189.

Utfylling av RF-1189
Kolonnen som viser hvor postene skal føres i RF-1189 er ikke med i gratisversjonen, men det er ganske lett å se hva som skal hvor.

Det er bare driftsinnteker og driftskostnader som skal føres i RF-1189. Renteinntekt skal ikke føres i RF-1189.

RF-1189 må foreløpig fylles ut manuelt, men vi planlegger en versjon som fyller ut skjemaet automatisk via altinn.no.